Bedrijfsmaatschappelijk medewerker

De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) is er zowel voor problemen die voortvloeien uit de werksituatie en daarmee de privé-situatie beïnvloeden, als andersom. Een bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht, ook naar de leidinggevende. Zonder instemming mag er geen overleg met derden worden gevoerd.

In het begeleidingstraject ligt de focus op het activeren van de medewerker, het versterken van competenties en het verbeteren van de communicatie. Met als gewenste uitkomst: een verhoogde motivatie, een verbeterde werkhouding en een duurzame inzetbaarheid nu en later.

Wanneer medewerker te maken krijgt met psychosociale arbeidsbelasting (PSA met als thema’s: agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en werkstress), waardoor bijvoorbeeld een burn out dreigt, kan hij/zij een beroep doen op de bedrijfsmaatschappelijk werker en zich laten begeleiden. Als een medewerker een traumatische ervaring heeft meegemaakt zoals een overval, bedrijfsongeval of suïcide van een collega, kan een bedrijfsmaatschappelijk werker zorgen voor emotionele opvang en praktische ondersteuning.

Daar waar de balans werk – privé is verstoord (bijv. mantelzorg), kan de bmw-er ook begeleiding bieden.

Swilion Business Support beschikt over deze expertise. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share