Bodemsaneringkeuringen

Bodemsaneringkeuringen volgens de CROW 132

De Bodemsaneringkeuring is een keuring voor medewerkers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, in het kader van bodemsanering. De Bodemsaneringkeuring is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden. Vitaliteit staat hierbij voorop.

U kunt bij SBS Arbodienst terecht voor alle verschillende klasse bodemsaneringkeuringen:

  • Klasse A: cabinepersoneel
    Dit zijn mensen die in een overdrukcabine werken met filters en nauwelijks blootgesteld worden aan giftige stoffen en ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.
  • Klasse B: volgelaatsmasker
    Dit zijn mensen die wel in vervuilde grond werken en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken in de vorm van maskers met filters en beschermende kleding.
  • Klasse C: onafhankelijke lucht
    Deze werknemers werken met onafhankelijke ademlucht veelal in geïsoleerde pakken.

De Bodemsaneringkeuring is wettelijk verplicht. U, als werkgever, bent verantwoordelijk dat uw medewerkers een Bodemsaneringkeuring ondergaan en een geldige geschiktheidverklaring bezitten.

Voor meer informatie over bedrijfskeuringen of voor het maken van een afspraak, vult u het onderstaande formulier in.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share