Categoriearchief: Nieuws

Voorkom een boete van Inspectie SZW – Zorg dat u RI&E op orde is!

De Inspectie SZW mag nu meteen boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf zijn risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. Risico’s op een rij voor veilig en gezond werken Al 25 jaar zijn werkgevers verplicht om de … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Geboorteverlof van 2 naar 5 dagen

Door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is de term kraamverlof op 1 januari 2019 gewijzigd in geboorteverlof. Sinds 1 januari is ook de duur van het geboorteverlof gewijzigd in 5 dagen (dit was 2 dagen). Ook het adoptie- en … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Waarom het belangrijk is dat je complimenten krijgt op je werk

Mensen willen eerlijk horen hoe goed ze werkelijk zijn. Een compliment van de baas die heeft gezien wat je kan, motiveert enorm. Complimenten krijgen, liefst onverwacht, persoonlijk en niet in cijfers uit te drukken, is cruciaal op je werk. Vleien … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Algemene informatie: Wat zegt de wet over Psychosociale Arbeidsbelasting? Het wettelijk kader is de Arbowet (lid 2, artikel 3) van 2007, waarin de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ is ingevoerd. Hieronder worden werkdruk, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld verstaan. “De … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

‘Overwerken is voor niemand goed’

Overwerken werkt niet. Ga op tijd naar huis. Daarmee help je je baas en je bedrijf uiteindelijk veel meer De veelplegers onder ons werken gemiddeld een halve dag tot zes uur per week over. Dat is zeker geen stoer, maar … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Wilt u een werknemer onstlaan? Ontslagroutes op een rij

Als u ontslag wilt aanvragen voor uw werknemer, dan kan dit op verschillende manieren. Deze ontslagroutes zijn gebonden aan een aantal regels. 1. Ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid: via UWV 2. Ontslag om persoonlijke redenen: via de kantonrechter … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Zes tips voor meer veiligheid op de werkvloer

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers op een gezonde en veilige plek kunnen werken. “Werkgevers in Nederland zijn zich er doorgaans wel goed van bewust, maar de werknemer vindt het vaak lastig om regels te accepteren”, zegt senior bedrijfsarts … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer is een groot probleem, dat kan leiden tot ernstige psychische en lichamelijke klachten en zorgt voor een groot aantal extra verzuimdagen. Welke verplichtingen rusten er op de werkgever om pestgedrag tegen te gaan? Dat pesten op … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Gemeenten nemen re-integratietaak eigen doelgroep over van UWV

Vanaf 1 januari 2017 zorgen gemeenten voor de re-integratie van werknemers uit de gemeentelijke doelgroep Participatiewet die ziek uit dienst gaan. Tot die tijd voert UWV deze taak uit. De re-integratietaak voor werknemers uit de gemeentelijke doelgroep die ziek uit … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Week van de RIE (13 t/m 17 juni)

Risico-inventarisatie & -evaluatie De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers  met personeel. In een correct uitgevoerde RI&E worden alle gevaren van de arbeidsorganisatie geïnventariseerd en beoordeeld. Gekeken wordt of deze ook werkelijk een … Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen