Downloads

Klik hier voor de algemene voorwaarden van SBS.

Klik hier voor het privacyreglement van SBS.

Klik hier voor Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager.

Klik hier voor het privacy richtlijnen NVAB.

Klik hier voor het klachtenreglement van SBS.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bestaat uitdrukkelijk uit algemene informatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. SBS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van (gedeelten van) deze website.
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak, waarbij moet worden opgemerkt dat SBS geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve acht SBS zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of de links die zich daarop bevinden.

Share