Kwaliteit

SBS Kwaliteit heeft ruime ervaring met het opzetten en implementeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit-, veiligheid-en milieuzorg. Wij zijn organisaties behulpzaam bij de interpretatie van de gestelde eisen en vertalen deze naar praktische oplossingen. SBS Kwaliteit heeft een kwaliteitsscan ontwikkeld die een helder inzicht geeft in het functioneren van het huidige systeem. Op basis van de uitkomst van de scan worden verbetertrajecten benoemd die gericht zijn op resultaatverbetering, zowel operationeel als financieel.
Onze expertise ligt op de hiernaast genoemde producten.

Share