Mediation

Een arbeidsconflict : het kan iedereen overkomen.
De een is het niet eens met een beslissing van de ander of vindt de aanpak van de ander niet de juiste.
De partijen raken in een arbeidsconflict verwikkeld. De situatie lijkt muurvast. Het gevolg is dat de medewerker zich ziek meldt of beiden weigeren nog met elkaar te maken te hebben. In dat geval kan mediation een zeer geschikt instrument zijn om in te zetten zodat de partijen toch kunnen werken aan een oplossing.
Mediation is het proces waarbij conflicterende partijen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van een onafhankelijke derde. De mediator helpt, zonder zich inhoudelijk te mengen, partijen om tot een oplossing te komen in het arbeidsconflict.
Conflicten zijn vaak middels mediation in de kiem aan te pakken waarmee escalatie en verstoorde arbeidsrust voorkomen wordt.

Mediation levert een duurzame oplossing, die bovendien kostenefficiƫnt en op de toekomst gericht is. De zgn. Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat zowel de leidinggevende als de medewerker verantwoordelijk zijn om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Mediation is een aanpak die dat mogelijk maakt. Een mediator creƫert omstandigheden waarbinnen partijen, vanuit wederzijdse en gezamenlijke belangen, tot een oplossing komen waarin beiden zich kunnen vinden. Hierbij helpt de mediator door actief verschillende technieken in te zetten.

Werkwijze
De mediators van SBS werken volgens de mediationovereenkomst en gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Vervolgens conformeren ze zich aan de klachtenregeling NMI en het tuchtrecht voor NMI-mediators. Werken volgens de beginselen van het NMI betekent voor de betrokken partijen een waarborg w.b. de mediators waarmee ze werken.

Onze aanpak
Na aanleiding van de ziekmelding van de medewerker, waar het gaat om een arbeidsconflict, wordt hij/zij uitgenodigd door de case-manager die in overleg met de bedrijfsarts bepaalt dat de medewerker situationeel arbeidsongeschikt is, dus niet medisch ziek. Door SBS zal worden geadviseerd om zo snel mogelijk contact tussen de partijen onder begeleiding van onze mediator aan te gaan en de procedure volgens de daarvoor geldende richtlijnen te starten.

Inzet psycholoog is mogelijk
Wanneer blijkt, dat het functioneren van een werknemer door individuele problematiek wordt belemmerd, kan een aantal gesprekken met een psycholoog heel zinvol zijn. Enerzijds ten behoeve van beeldvorming van de aard en ernst van de problemen. Anderzijds voor het geestelijk welzijn van de werknemer. Op deze manier kan wellicht een mediationtraject voorkomen worden.

Voor meer informatie, vul dan het contactformulier in.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share