P&O Interim

Interim P&O wordt door SBS P&O onderverdeeld in drie onderdelen. Namelijk, Interim P&O, trainingen en coaching.

Interim management P&O
Soms zitten werkgevers voor grote veranderingen, zonder de nodige menskracht en/of expertise in huis te hebben. Er ontstaat dan een adviesvraag, waarvoor u op zoek gaat naar ervaren adviseurs/managers, die u kunnen ondersteunen uw doelstelling te bereiken. Adviseurs/managers die niet aan de kant staan, maar ook de schouders eronder zetten en de uitdaging aangaan. Bij Interim management variëren opdrachten van operationele tot strategische aard binnen de discipline P&O, met een persoonlijke en daadkrachtige aanpak. Van werving en selectie, boordelen en belonen, verzuimmanagement, trainen, ontwikkelen en coachen, inzetbaarheid en mobiliteit, tot uitstroommanagement. Met oog voor de belangen van de organisatie, in relatie tot de individuele belangen van medewerkers.

Trainingen
Werkgevers willen vaak ook investeren in het leiderschap van de verschillende afdelingen. Naast adviseurs/managers is SBS P&O in staat om naar behoefte trainingen te verzorgen aan leidinggevenden van opdrachtgevers. Hierbij valt te denken aan het trainen van managers, leidinggevenden op het gebied instroom, doorstroom en uitstroom van P&O.
De trainingen zijn gericht om huidige en potentiële nieuwe medewerkers te motiveren tot het bijdragen aan en behalen doelstellingen voor het team en de organisatie. Daarnaast is het mogelijk om de werknemers te trainen op het gebied van bijvoorbeeld sociale vaardigheden, het voeren van functioneringsgesprekken met hun leidinggevenden, doelmatig vergaderen, communiceren en samenwerken.

Coaching – counseling

 • Management
  Werkgevers kunnen ook kiezen voor het coachen van hun managers of leidinggevenden. Een coachingstraject kunnen wij ook combineren met het coachen van managers en leidinggevenden.
  Management coaching versterkt uw talent om met minder moeite meer gedaan te krijgen van uw werknemers, zodat u met elkaar veel productiever wordt. Als ondernemer, manager of bestuurder geeft u leiding aan anderen en van u wordt vaak inspirerend leiderschap verwacht. Inspireren tot prestaties.
  Vaak doen medewerkers net andere dingen dan de bedoeling is. Soms komt dat door demotivatie, soms door onduidelijke doelstellingen, en soms door gebrekkig leiderschap. Ook ontstaan er vaak veranderingen binnen organisaties door fusies, reorganisaties, snelle groei na afslanking, welke veel inzet en inzicht vragen van de bestuurder ter voorkoming van problemen. Allemaal kwesties welke u met management adviezen en management coaching trainingen van SBS kunt verbeteren, oplossen of anderszins op een hoger plan kunt brengen.
 • Individueel
  voor medewerkers die bijvoorbeeld disfunctioneren of meer uit zichzelf willen halen voor betere werkprestaties, meer grip willen hebben op de balans privé en werk, of op zoek naar een andere bij de eigen talenten passende werkomgeving, is individuele coaching of counseling ook een mogelijkheid.
 • Teamcoaching
  Voor teams die behoefte hebben aan het op de meest productieve wijze gebruik maken van elk talent om te komen tot teamdoelstellingen binnen een gezond team is Teamcoaching ook mogelijk.

Persoonlijk en daadkrachtig aanpak
Interim P&O biedt werkgevers een persoonlijke en daadkrachtige aanpak door:

 • Uitgebreide intake
  Vooralsnog vind na het eerste contact een uitgebreide intake plaats.
 • Maatwerk
  Na de zorgvuldige intake wordt binnen enkele dagen een geschikte adviseur/manager voorgesteld.
 • Een doelgerichte en resultaatgericht werkwijze
  Het invulling geven aan de adviesvraag vindt plaats door het opstellen van een plan van aanpak met een door de werkgever vooraf vastgesteld doel.
 • Veelzijdigheid in P&O/HRM
  Werkgevers kunnen bij ons terecht voor alle typen P&O/HRM interim-opdrachten.
 • Ervaring en expertise
  Alle geselecteerde P&O/P& adviseurs/managers zijn zelfstandig gevestigd en hebben de nodige expertise waar de werkgever op dat moment behoefte aan heeft.
 • Kwaliteitswaarborg
  Om de kwaliteit te waarborgen worden vooraf enkele voortgangsgesprekken en evaluatiemomenten vastgesteld. Het interim-traject wordt ook door een schaduwmanager gevolgd. Daarnaast wordt ook tijd en aandacht besteed aan de inwerkperiode in de overdrachtsfase van een mogelijke opvolger.
Share