Preventiemedewerker

Met ingang van 1 juli 2005 is de Arbowet gewijzigd (art. 3,13, en 14). Het is vanaf deze datum verplicht om een of meerdere preventiemedewerker(s) aan te stellen binnen uw organisatie.

Uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) zal moeten blijken op welke gebieden de preventiemedewerker uw organisatie op maat kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij:

  • het ontwikkelen en implementeren van het arbo- en verzuimbeleid van de organisatie;
  • de organisatie van de arbozorgplicht;
  • de registratie van arbo-kengetallen;
  • de inventarisatie van risicovolle werkzaamheden;
  • het benoemen en bepalen van de omvang van veiligheid-, gezondheid- en welzijnrisico’s;
  • het ontwikkelen van maatregelen ter beperking van de risico’s;
  • het opstellen en ondersteunen bij uitvoering van het plan van aanpak (n.a.v. de RI&E);
  • het geven van voorlichting en instructies.

Wat kan SBS voor u betekenen?
Swilion Business Support draagt zorg voor een training en/of coaching op maat van de door u aangestelde preventiemedewerk(st)er. Deze training en/of coaching vindt plaats in de eigen werkomgeving. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat direct de dagelijkse praktijk aan de orde komt. Dus geen hele dagen in een schoolbank, maar direct coachen op de werkvloer.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share