PSA

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Het ministerie SZW vraagt bijzondere aandacht van werkgevers en werknemers betreffende de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), vooral omdat momenteel minimaal 1/3  van het totale verzuim dit thema als oorzaak heeft. PSA bestaat uit de ongewenste omgangsvormen Pesten, Geweld/Agressie, Seksuele Intimidatie en Discriminatie enerzijds en Werkdruk/stress anderzijds. Elke werkgever dient een beleid op dit terrein te hebben en aan voorlichting te doen, zie in de bijlage de brief van minister Asscher. U, als werkgever, dient een beschreven beleidsprotocol te hebben, te beschikken over een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie etc. Het is geen vrijblijvende zaak meer. De inspectie SZW kan in voorkomend geval forse boetes uitschrijven.

U staat er niet alleen voor. Wij, arbodienst SBS Swilion, kunnen u helpen. Met enig regelmaat organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst. Hierin krijgt u alle ins en outs betreffende dit onderwerp te horen in een workshop. Mocht u na deze workshop hulp kunnen gebruiken bij het implementeren van het PSA-beleid in uw werkomgeving of het leveren van een vertrouwenspersoon kunnen wij u daarbij van dienst zijn. De ontwikkeling en de presentatie van de workshop is in handen van onze gecertificeerde Arbeids – & Organisatiedeskundige Koos van der Spek. Tevens begeleidt en coacht hij medewerkers, die te maken hebben met PSA. Daarnaast is hij voor verschillende organisaties vertrouwenspersoon PSA.

Wilt u meer informatie over de volgende workshop, vul dan het contactformulier in, dan zullen wij u een uitnodiging sturen voor de volgende bijeenkomst

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.