QML

Quality Management Lease (QML)

Als ondernemer dient u aan tal van verplichtingen te voldoen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). De hoeveelheid en complexiteit aan bepalingen in de Arbo-wet maakt het voor u als ondernemer niet altijd makkelijker. Bovendien spreekt de overheid u ook nog aan op mogelijke belasting van het milieu, terwijl uw afnemers van u verwachten dat u kwaliteit levert. KAM aspecten zijn dan ook tegenwoordig voor iedere ondernemer een niet te verwaarlozen onderdeel van de bedrijfsvoering.

Als ondernemer wilt u aan deze aspecten aandacht besteden, maar de hiervoor benodigde specialistische kennis, op het gebeid van KAM, is bij veel ondernemingen niet voldoende aanwezig. Het in dienst nemen van specialisten op dit gebied is immers een relatief dure aangelegenheid en de onderneming moet uiteindelijk wel renderen.

Quality Management Lease (QML)
Om u als ondernemer in staat te stellen op flexibele wijze de Kwaliteit, Arbo & Milieu aspecten in uw onderneming te kunnen managen, heeft SBS Kwaliteit het ‘QML’ concept ontwikkeld. QML biedt ondernemers de mogelijkheid specialisten op het gebied van KAM in te schakelen op het moment dat dit daadwerkelijk nodig is. Op deze wijze kan de ondernemer voldoen aan alle door de omgeving gestelde eisen op het gebied van KAM, zonder hiervoor structurele (dure) capaciteit binnen de onderneming te hoeven aanhouden.

Uiteraard hangt de benodigde inspanning van de QML begeleider af van uw specifieke situatie. Onze ervaring heeft geleerd dat deze inspanning gemiddeld 1 dag per maand bedraagt.
In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de QML begeleider voorziet in de volgende zaken:

  • Uitvoeren van interne audits
  • Uitvoeren van werkplek inspecties en toolbox-meetings in het kader van VCA
  • Opvolging van afwijkingsformulieren
  • Bijhouden van (kwaliteits) documenten- en informatiestroom
  • Assistentie bij externe audits
  • Vraagbaak op KAM gebied voor u en uw medewerkers

Hierdoor neemt de QML begeleider u veel werk en zorgen uit handen die gepaard gaan met het adequaat inspelen op de verschillende KAM aspecten. Voor QML betaalt de ondernemer een vast bedrag per jaar, gebaseerd op de benodigde inspanning van de QML begeleider. Als ondernemer heeft u zo de beschikking over de benodigde specialistische kennis, tegen een vaste lage vergoeding.

Voor meer informatie, vul dan het contactformulier in.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share