Re-integratie

De re-integratiecoaches van SBS Re-integratie hebben grote expertise en jarenlange ervaring in de advisering en ondersteuning bij het vinden van passend werk. Dat kan gerealiseerd worden via een spoor 2 traject bekostigd door de werkgever of met een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) van het UWV. Ook heeft SBS Re-integratie inmiddels een behoorlijk bedrijvenbestand opgebouwd en beschikt daarmee over een tal van plaatsingsmogelijkheden. Onze re-integratiecoaches maken ook graag gebruik van uw eigen netwerk voor een duurzame plaatsing. Bij SBS Re-integratie staat kwaliteit voorop; SBS Re-integratie is gecertificeerd volgens het ISO certificaat 9001:2015 en ARBO Richtlijnen 2012. Ook beschikken we over het Blik op Werk-keurmerk.

Re-integratie is het proces van terugkeren naar werk. Een re-integratie traject start vanuit een uitkeringssituatie of vanuit de werkplek. Heeft u bijvoorbeeld een WW-uitkering? Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden? Of bent u langdurig ziek? Dan helpt een re-integratie traject om u te ondersteunen bij de terugkeer naar werk of om het vinden van ander werk makkelijker te maken.

Daarnaast is SBS Re-integratie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de markt en kan (potentiële) werkgevers adviseren over loonkostensubsidie, loondispensatie (voor Wajong), premiekorting, ‘no-risk’ polis en proefplaatsing.

Share