RIE

Risico Inventarisatie & Evaluatie en Toetsing

SBS Arbodienst stelt dat de RI&E de basis is om de vitaliteit te verhogen van uw medewerkers en organisatie. Elk bedrijf is verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van haar werknemers. Dit onderzoek wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) genoemd. Bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst, zoals SBS Arbodienst.

Een RI&E levert twee dingen op:

  • Een lijst met alle risico’s in uw organisatie m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • Een Plan van Aanpak voor het oplossen/beperken van deze risico’s.

De RI&E moet actueel blijven, dus moet een RI&E worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek. Daarnaast is het in ieder geval van belang dat het bijbehorende Plan van Aanpak aantoonbaar actueel wordt gehouden.

SBS Arbodienst helpt u graag bij de uitvoering van de RI&E, het opstellen van het plan van aanpak en/of de wettelijke toetsing van de RI&E. Ook hierin biedt SBS Arbodienst maatwerk, u bepaalt wat u zelf wilt doet en waar SBS Arbodienst u bij kan helpen.

Als de RI&E is uitgevoerd wordt de RI&E getoetst door SBS Arbodienst of voldaan wordt aan de wettelijke eisen die gesteld zijn.
Als u zelf de RI&E uitvoert (o.a. door een branche gerichte RI&E in te vullen) kunt u het RI&E document ook laten toetsen aan de wettelijke richtlijnen en normen door SBS Arbodienst. U ontvangt een SBS Arbodienst rapportage van de op- en aanmerkingen en het officiële toetsingsformulier.

Als u meer informatie wilt over de uitvoering van de RI&E en het laten toetsen van de RI&E, vul dan het contactformulier in.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share