Spoor 2

Een spoor 2 re-integratietraject wordt ingezet als een werknemer langdurig ziek is en er geen mogelijkheden meer zijn voor passend werk binnen het bedrijf voor deze medewerker.
Tijdens een spoor 2 re-integratietraject ondersteunt de coach de werknemer bij het zoeken van een nieuwe werkplek bij een ander bedrijf.

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstarten van het spoor 2 re-integratietraject van zieke werknemers. Volgens de wet Verbetering Poortwachter moet de werkgever voldoende tijdige inspanningen verrichten om te voorkomen dat werknemers langer uitvallen dan nodig. Werknemers zijn verplicht om hieraan mee te werken. De inspanningen en verrichtingen van werkgever en werknemer worden bijgehouden in een re-integratiedossier.

Het is belangrijk om vroegtijdig te bepalen dat een herplaatsing bij de huidige werkgever niet meer mogelijk is. Hiermee worden hoge kosten en sancties voorkomen en worden de kansen op een succesvolle plaatsing bij een toekomstig bedrijf vergroot.

SBS Re-integratie begeleidt de werknemers naar (ander) werk buiten het huidige bedrijf. Door middel van dossierstudie, een gesprek met de werknemer en met de werkgever wordt inzicht verkregen in de arbeidsmogelijkheden van de medewerker. Ook de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en het Arbeidsdeskundig Onderzoek worden hierbij gebruikt.
Zodra SBS Re-integratie groen licht krijgt, start één van onze re-integratiecoaches met de re-integratie. De huidige werkgever wordt steeds van het verloop van het spoor 2 traject op de hoogte gehouden door de re-integratiecoach van SBS Re-integratie.

De Paddenstoel, onderdeel van SBS Re-integratie, is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Voor meer informatie, vul dan het contactformulier in.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share