Vertrouwenspersoon

De gecertificeerde vertrouwenspersonen van SBS Arbodienst zijn uw aanspreekpunt voor klachten en meldingen van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld en intimidatie. Zij bieden u een luisterend oor en tegelijkertijd een oplossing voor uw klachten.

In de Arbo-wet staat dat werkgevers beleid moeten voeren op het gebied van ongewenste omgangsvormen, zoals onder andere te zorgen voor een adequate opvang van slachtoffers. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen voldoet u, als werkgever, aan de wettelijke zorgplicht en voorkomt daarmee aansprakelijkheid.
SBS Arbodienst kan u een vertrouwenspersoon faciliteren voor minimaal 4 uren op jaarbasis.

Het gaat om de volgende diensten:

  • ondersteuning bij het maken van beleid en procedures
  • het begeleiden en ondersteunen van werknemers die ongewenst gedrag melden
  • het ondersteunen van melders bij het indienen van een klacht
  • het doorverwijzen naar een mediator of andere hulpverlenende instanties
  • het geven van voorlichting aan management en medewerkers

Onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en tevens lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV), zodat zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

Wilt u meer informatie over het inzetten van de vertrouwenspersoon en het jaarcontract op basis van 4 uren vult dan het contactformulier in.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share