Verzuimbegeleiding

SBS Arbodienst verhoogt de vitaliteit van uw medewerkers om uw organisatie effectiever te laten functioneren. Samen met u streven we naar minder uitval, meer rendement, tevreden klanten en minder kosten.

U en SBS Arbodienst vinden het belangrijk dat uw medewerkers die tijdelijk of langdurig uitvallen op een snelle verantwoorde wijze worden gere-integreerd naar hun eigen werk of via tijdelijk aangepast werk weer re-integreren zodat de vitaliteit weer terug komt.

Heeft u interesse dan wordt door SBS Arbodienst een verzuimbegeleiding-maatwerkofferte opgesteld. U kunt een overzicht van de SBS Arbodienst tarieven aanvragen via het contactformulier. Bij een laag ziekteverzuim bent u voor € 18,00 per medewerker per jaar aangesloten bij SBS Arbodienst.

Werkwijze van ziekteverzuimbegeleiding
SBS Arbodienst beoordeelt snel wat er aan de hand is en onderneemt direct actie om de verzuimduur te verkorten.
De casemanager van SBS Arbodienst is uw vaste contactpersoon en neemt binnen 8 uren contact op met de zieke medewerker. De casemanager beoordeelt het ziekteverzuim en indien nodig wordt er samen met u en de zieke medewerker een plan opgesteld voor re-integratie, (spoor 1) U kunt de voortgang van het Spoor 1 traject volgen via ons transparante verzuimmanagement systeem. Heel het plan volgens de Wet Verbetering Poortwachter zodat u voldoet aan de eisen van het UWV en klachten- en privacyreglement. De bedrijfsarts wordt ingezet wanneer dat nodig is en in overleg met u. SBS Arbodienst onderscheidt zich door het “ het oplossen van complexe cases”.

Ook projectmatig kunt u SBS Arbodienst terecht als het gaat om het terugdringen verzuim.(verzuim boven het landelijk- , of branche gemiddelde) De SBS Arbodienst werkwijze is als volgt: – scan van uw organisatie – analyse – opstellen plan van aanpak – uitvoering – evaluatie.
Als het toch een situatie ontstaat dat op advies van de SBS Arbodienst bedrijfsarts en de SBS Arbodienst arbeidsdeskundige een spoor 2 wordt geadviseerd dat verzorgt de gecertificeerde SBS Reintegratie het spoor 2 traject.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share