Werkgeversplichten bij verzuim

Een werknemer kan na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvragen. Hij moet dan volgens UWV wel minimaal 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Wat wordt er in die eerste 104 weken van de werkgever verwacht?

week 1: De werknemer meldt zich ziek. Meldt hem aan bij de arbodienst of bedrijfsarts.
week 6: Vraag om het oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts. Deze stelt de probleemanalyse en het reïntegratieadvies op.
week 8: Maak met de werknemer een plan van aanpak.
week 42: Meldt de werknemer ziek bij UWV. UWV stuurt de werknemer vervolgens een brief met attendering eerstejaarsevaluatie.
week 50: Evalueer met de werknemer het eerste ziektejaar.
week 87: De werknemer ontvangt van UWV de aanvraagformulieren voor de WIA-uitkering.
week 88: De arbodienst of bedrijfsarts stelt een actueel oordeel op en adviseert over eventuele verlening van de loonbelasting.
week 89: Stel met de werknemer een eindevaluatie en reïntegratieverslag op.
week 90: Het reïntegratiedossier gaat naar UWV. De werknemer vraagt een uitkering aan. De deadline hiervan is in week 91.
week 91-104: UWV beoordeelt het reïntegratieproces.
week 104: Start WIA-beoordeling of loonsanctie voor werkgever.

Share
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.